บริการของเรา

เรามีบริการพยาบาลพิเศษแบบส่วนตัวดูแลในระยะสั้น และระยะยาว
ในทุกช่วงชีวิตของผู้ใช้บริการ ดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิด-ผู้สูงอายุ
ตลอดจนงานห้องพยาบาลตามสถานศึกษาและสถานประกอบการต่างๆ

บริการพยาบาลพิเศษ โรงพยาบาล, บ้าน

ให้บริการพยาบาลแบบเป็นส่วนตัว (Spacial Nurse) ดูแลเด็ก, ดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านและโรงพยาบาล ทั้งในระยะสั้น หรือว่าในระยะยาว

บริการพยาบาลตามสถานศึกษา สถานประกอบการ

 พยาบาลประจำห้องพยาบาล , ประจำโรงเรียน , บริษัท

บริการพยาบาลตามอีเว้นท์ต่างๆ เช่น สนามกีฬา คอนเสิร์ต

งานคอนเสิร์ต งานออกหน่วยตรวจสุขภาพ งานแข่งขันกีฬา

บริการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ

ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ

บริการรับ-ส่งผู้ป่วยโดยรถพยาบาล

บริการรถพยาบาล (Ambulance) ที่พร้อมให้บริการ 24 ชม. และ พร้อมบริการทั่วประเทศ